pepsi

Pepsi

Pepsi
Yorshire terrier
11 miesięczna suczka

Do naszej przychodni trafiła Pepsi , 11-miesięczna suczka rasy Yorkshire terrier. W trakcie badania klinicznego stwierdzono u niej tzw. przepuklinę pępkową.Przepuklina pępkowa (hernia umbilicalis) – jest to dość często występującą wadą wrodzoną. Powstaje w efekcie niecałkowitego zamknięcia się ściany jamy brzusznej w okolicy wejścia sznura pępowinowego, wskutek czego powstaje tzw. worek przepuklinowy. Zawartość worka przepuklinowego mogą stanowić np.: tłuszcz okołootrzewnowy, elementy sieci lub jelita. Pozostawienie przepukliny pępkowej bez interwencji chirurgicznej jest ryzykowne. Istnieje bowiem możliwość uwięźnięcia w worku przepuklinowym zawartości jamy brzusznej, a szczególnie jelit cienkich. Uwięźnięcia jelita u psa jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowego zabiegu operacyjnego.Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Pepsi została poddana zabiegowi operacyjnego odprowadzenia przepukliny pępkowej.

pepsi

przepuklina

Przepuklina pępkowa (hernia umbilicalis) – widoczna jest w postaci
uwypuklenia w okolicy pępka.

pepsi

po masażu

Przepuklina pępkowa nieuwięźnięta jest łatwoodprowadzalna podczas
masażu okolicy pępka. Jest to tylko działanie diagnostyczne, ponieważ chwilę
później przepuklina z powrotem się uwidacznia.

pepsi

przygotowanie do operacji

Przygotowanie pola operacyjnego do zabiegu.

pepsi

podczas operacji

Uwidocznione śródoperacyjnie wrota przepukliny – niezrośnięta
ściana jamy brzusznej.

pepsi

szycie rany

Szycie rany pooperacyjnej – zakładanie szwu śródskórnego.

pepsi

wybudzająca się Pepsi

Pepsi wybudza się w szpitaliku.

oprac. Szymon Bogucki – weterynarz Ostrów

Ostrowskie Centrum Weterynaryjne

Lecznica dla zwierząt
Kardynała M. Ledóchowskiego 57
63-400 Ostrów Wlkp.